26 czerwca 2015 r.

o godz. 1300

XI zwyczajna sesja Rady Gminy Niegosławice

porządek obrad ...

archiwum ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013
Janusz Bachmatiuk  518 919 230

 

 

[więcej]

 

Twoja lokalizacja:

Strona główna
Smaller Default Larger
NIEGOSŁAWICE - Gminny Portal Internetowy
Usługi dla mieszkańców.
poniedziałek, 27 lipca 2015 08:52 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

Uprzejmie informujemy, iż Samorządowy Zakład Budżetowy w Niegosławicach  świadczy usługi w zakresie wywozu i oczyszczania ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Niegosławice.

Od lipca br. Zakład dysponuje nowym ciągnikiem z beczką asenizacyjną wybranym w ramach zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

By zapewnić cenę usługi dostępną dla wszystkich,  usługa  świadczona będzie dla mieszkańców gminy po kosztach wykonania.

Zgłoszenia wykonania usługi prosimy kierować pod numer tel. 68 378 12 73.

Cennik świadczonych usług:

opróżnienie szamba bezodpływowego o pojemności do 6.000 litrów – 50,00 zł + należny podatek VAT (8%);

dojazd do miejsca wykonania usługi – 1,50zł + należny podatek VAT (23%) za każdy km.

 

Należność za wykonaną usługę należy zapłacić w terminie nie później niż 7 dni od wystawienia faktury na konto bankowe:

Banku Spółdzielczego Przemków 39 8653 0004 0000 0093 4389 0001.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Z poważaniem:

Dyrektor Samorządowego Zakładu Komunalnego

Piotr Ciołka

 
Festyn w Bukowicy
środa, 22 lipca 2015 13:54 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009 - 2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

 
Spotkanie konsultacyjne
piątek, 17 lipca 2015 13:59 | Wpisany przez Sebastian Chachuła