27 listopada 2015 r.

o godz. 1200

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Niegosławice

porządek obrad ...

archiwum ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013
Janusz Bachmatiuk  518 919 230

 

 

[więcej]

 

Twoja lokalizacja:

Strona główna
Smaller Default Larger
NIEGOSŁAWICE - Gminny Portal Internetowy
Afrykański Pomór Świń
poniedziałek, 16 listopada 2015 14:53 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

 

 
Ogłoszenie
wtorek, 10 listopada 2015 13:07 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

 
Ogłoszenie
wtorek, 10 listopada 2015 09:36 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

Wójt Gminy Niegosławice ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Niegosławice, pokój nr 6.

Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Niegosławice, stanowisko do spraw ochrony środowiska pokój nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegosławice: www.niegoslawice.pl w zakładce druki i wnioski.

Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2016 rok dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesji.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

 

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

 

Osoba do kontaktu: Jarosław Wesołowski, tel. 68 378 12 86.

 

Wójt

/-/ Jan Kosiński

 

Wniosek na rok 2016

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest