26 maja 2015 r.

o godz. 1600

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

porządek obrad ...

archiwum ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013
Janusz Bachmatiuk  518 919 230

 

 

[więcej]

 

Twoja lokalizacja:

Strona główna
Smaller Default Larger
NIEGOSŁAWICE - Gminny Portal Internetowy
ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
piątek, 29 maja 2015 18:04 | Wpisany przez Sebastian Chachuła   

Wójt Gminy Niegosławice informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Niegosławice posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy lub do sołtysów w terminie do 30 czerwca 2015r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Niegosławice.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 1 lipca 2015r.

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych mogą to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

1. Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach

Niegosławice 55,  67-312 Niegosławice, tel. 68 378 12 73 lub 68 378 10 26

2. Usługi Transportowe Artur Wojtkowiak

Siecieborzyce 56, 67-320 Małomice, tel. 601 257 375

3. „Transman-Bis” s.j

Barbara i Czesław JACUŚ

Jaczów ul. Kręta 10, 67-200 Głogów, tel. 76 831 22 46

4. Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, tel. 68 376 27 42

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 6, na stronie internetowej oraz u sołtysów.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 

Wójt Gminy Niegosławice

/-/ Jan Kosiński

Załącznik:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 
Wybory ławników na kadencję 2016-2019
czwartek, 28 maja 2015 14:17 | Wpisany przez Marta   

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników funkcjonujących w latach 2012-2015.

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2016-2019 przez Radę Gminy w Niegosławicach

do Sądu Rejonowego w Żaganiu
  • do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1 ławnik
  • do IV Wydziału Pracy - 1 ławnik
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie BIP
 
Pejzaż Muzyką Malowany 2015
poniedziałek, 25 maja 2015 10:38 | Wpisany przez Sebastian Chachuła