27 października 2014 r.

o godz. 1300

XLIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

porządek obrad ...

archiwum ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013
Janusz Bachmatiuk  518 919 230

 

 

[więcej]

 

Twoja lokalizacja:

Strona główna Aktualności Stypendia szkolne 2013/2014
Smaller Default Larger
Stypendia szkolne 2013/2014 PDF Drukuj Email

Stypendia szkolne 2013/2014

Organizator: Urząd Gminy Niegosławice

Typ: stypendium Socjalne

Termin składania wniosków  - 2013-09-15

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w Urzędzie Gminy Niegosławice w sekretariacie  od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00  oraz na stronie internetowej www.niegoslawice.pl w zakładce Stypendia socjalne.

Wnioski o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Niegosławice można składać  do 15 września 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 w Urzędzie Gminy Niegosławice w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2013 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych* oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

* katalog wydatków kwalifikowanych na stronie internetowej www.niegoslawice.pl w zakładce Stypendia socjalne.

 

Kontakt:

Urząd Gminy w Niegosławicach
67-213 Niegosławice 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 68 378 10 38

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014

Refundacji  podlegają:  (do wysokości przyznanego stypendium szkolnego)

 

 1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne (zgodne z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN).
 2. Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, teczki, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, pędzle, farby, kleje, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, papier kolorowy, brystole, bibuły, gumki, kalkulatory, przybory geometryczne, plasteliny, temperówki, nożyczki, itp.).
 3. Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki ,tonery, papier do drukarki, pióra, długopisy, korektory, mazaki, markery, ołówki itp.)
 4. Tornister (plecak szkolny), torba, piórnik.
 5. Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe na w-f (raz na semestr)– z  wyłączeniem zakupu odzieży i obuwia!
 6. Przybory do nauki zawodu, strój roboczy na praktyki zawodowe (potwierdzone przez szkołę).
 7. Okulary  korekcyjne.
 8. Komputerowe programy edukacyjne (np. multimedialne kursy językowe, płyty DVD, itp.)
 9. Koszty dojazdu do szkół (poza miejscem zamieszkania), koszty  zakwaterowania.
 10. Pozalekcyjne zajęcia i wycieczki edukacyjne (np. nauka języka obcego), zielona szkoła.
 11. Pomoce i  przedmioty  edukacyjno-terapeutyczne.
 12. Wycieczki szkolne - potwierdzone przez szkołę.

 

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

W roku szkolnym 2013/2014 obowiązują faktury za:

 

 • Zakup podręczników, materiałów szkolnych - od czerwca 2013 r.
 • Abonament internetowy- od września 2013 r. do czerwca 2014 r. (z faktury musi wynikać jednoznacznie koszt za usługę internetową)
 • Pozostałe kwalifikowane wydatki od sierpnia 2013 r. – wg wykazu wydatków kwalifikowanych.

 

 

 

Zasiłek szkolny  2013/2014

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego  są dostępne w Urzędzie Gminy Niegosławice w sekretariacie  od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00  oraz na stronie internetowej www.niegoslawice.pl w zakładce stypendia socjalne .

Wnioski o zasiłek  szkolny dla uprawnionych uczniów będących mieszkańcami Gminy Niegosławice można składać  od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00–15:00 w Urzędzie Gminy Niegosławice  w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 

 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego przed zajściem zdarzenia losowego oraz potwierdzające obecne dochody gospodarstwa domowego.
 4. Kopie dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego, np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez straż pożarną (pożar)

 

 

Kontakt:

Urząd Gminy w Niegosławicach
67-213 Niegosławice 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 68 378 1038

 

wniosek o zasiłek szkolny

wniosek o stypendium